Direct naar content

Privacyverklaring

Wie wij zijn

Stichting de Nationale DenkTank organiseert elk jaar een Nationale DenkTank met twintig jonge academici vanuit verschillende studieachtergronden om een maatschappelijk probleem te lijf te gaan. De Web Accessibility Award is een initiatief van deelnemers van de Nationale Denktank 2019. De organisatie van de Web Accessibility Award is als onafhankelijk project ondergebracht bij Stichting Accessibility, waarvan de deelnemers van de Nationale DenkTank projectleider zijn.

Stichting Accessibility gevestigd aan de Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Accessibility
Christiaan Krammlaan 2 
3571 AX Utrecht
E-mailadres: info@accessibility.nl
Telefoonnummer: 030 239 82 70 
KvK-nummer: 30171355 

Contactpersoon: Lotfy Hassan
E-mailadres contactpersoon: WAA@nationale-denktank.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Accessibility respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Wij zullen je persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Stichting Accessibility verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Stemmen

Om jou stem te kunnen verwerken en valideren, verwerken we de volgende gegevens van jou (indien ingevuld en zoals door jou ingevuld):

 • Je naam
 • Je e-mailadres

Daarnaast verwerken we:

 • Het IP-adres van het moment van registreren/activeren van je inschrijving

Contactformulier

Heb je ons contactformulier ingevuld dan verwerken wij voor het afhandelen van je verzoek of vraag de volgende gegevens (zoals door jou ingevuld):

 • Je naam
 • Je e-mailadres (werk of privé)
 • Je vraag/opmerking

Ook verwerken we je IP-adres i.v.m. onze beveiliging en het tegengaan van DoS-aanvallen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Accessibility kan bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken als je deze in een van onze formulieren hebt opgegeven. Het invullen van deze persoonsgegevens is niet verplicht. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Accessibility verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te informeren over onze processen en verkiezingsuitslagen als reactie op jouw inzending van een stem via ons stemformulier. Grondslag: hiervoor is het actief invullen en verzenden van het stemformulier de manier waarop je toestemming geeft.
 • Je te informeren over onze processen en verkiezingsuitslagen als reactie op jouw inzending van een vraag/verzoek via ons contactformulier. Grondslag: hiervoor is het actief invullen en verzenden van het contactformulier de manier waarop je toestemming geeft.
 • Je te informeren over onze processen en verkiezingsuitslagen als reactie op een telefoongesprek of e-mail die je aan ons verzonden hebt. Grondslag: hiervoor geef je ons toestemming door ons actief te benaderen met een vraag/verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Accessibility neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Accessibility) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Accessibility bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) doeleinden:

 • Contactformulier: de gegevens worden na één jaar verwijderd. Wat je ons stuurt per mail bewaren we totdat je ons verzoekt de correspondentie te verwijderen (indien niet tegenstrijding met de wet en/of indien het geen schadelijke gevolgen heeft voor Stichting Accessibility, wat zal worden beoordeeld door Stichting Accessibility)
 • Stemformulier: de gegevens worden na één jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Accessibility verstrekt uitsluitend informatie aan derden en als dit nodig is om onze dienst aan jou te kunnen leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contactformulier

Je kunt met ons altijd bellen en mailen met je vragen/verzoek of je kunt ons contactformulier invullen. Om je te kunnen helpen, maken we uiteraard gebruik van je gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in WordPress. 

Gebruikte tools

Als je compleet inzicht wilt van de tools die wij gebruiken, neem dan contact met ons op. Ons inziens voldoen de tools die we gebruiken aan de AVG vereisten.

Cookies

Omdat wij de privacy van onze bezoekers enorm belangrijk vinden hebben we cookies zoveel mogelijk beperkt.

Functionele cookies

Door gebruik te maken van functionele cookies zorgen wij ervoor dat de website naar behoren werkt. En dat je bij jouw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij, met behulp van derden, statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem verwerkt. Wij verzamelen geen identificeerbare IP-adressen. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien niet tegenstrijdig met de wettelijke verplichtingen voor Stichting Accessibility:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Accessibility en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar WAA@nationale-denktank.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Binnen die vier weken hebben we zo mogelijk je verzoek afgehandeld. Lukt dit niet, door de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, dan laten we je dat per omgaande weten. We reageren dan uiterlijk na 12 weken na indiening van je verzoek.

Klacht indienen

Stichting Accessibility wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij willen je daarbij verzoeken je klacht eerst met ons te delen, zodat we het indien mogelijk onderling kunnen oplossen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Accessibility neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via WAA@nationale-denktank.nl

Laatste update: 28 februari 2019