Direct naar content

Voordelen van een toegankelijke website

De voordelen van toegankelijk bouwen gaan verder dan je website bruikbaar maken voor mensen met een functiebeperking. Het biedt voordelen voor iedere gebruiker! Als jouw website goed scoort op toegankelijkheid is deze ook beter vindbaar voor zoekmachines, gebruiksvriendelijker en beter bruikbaar op smartphones en tablets.

Hogere omzet

Statistieken van Stichting Accessibility, de Europese Commissie, de Verenigde Naties en de Wereldbank laten zien dat ca. 20% van de bevolking een tijdelijke of permanente beperking heeft die het internet gebruiken lastig maakt. In 2018 waren dat dan 3,4 miljoen Nederlanders en 148 miljoen Europeanen.

Uit de British Click-Away Pound  Survey blijkt dat 71% van de gebruikers met een beperking wegklikt van een website die niet goed toegankelijk is. 

In een recent verschenen artikel in het Financieele Dagblad beredeneren deelnemers van de Nationale DenkTank dat Nederlandse webwinkels naar schatting € 994 mln aan omzet laten liggen doordat deze doelgroep in Nederland hun aankopen afbreekt. 

Dat is een gemiste kans, zeker omdat mensen met een beperking over het algemeen zeer loyale klanten zijn. Een positieve ervaring op een website die goed toegankelijk is, maakt het gemak en het vertrouwen om hier terug te keren en opnieuw te kopen vanzelfsprekend groot. 

Hoeveel omzet loop jij mis?

De Zelfscan Toegankelijkheid checkt automatisch op meerdere factoren de toegankelijkheid van je webshop. Ze presenteren de onderzoeksresultaten op een niet-technische wijze en laten je zien hoeveel omzet je potentieel misloopt. 

Deze zelfscan is een initiatief van de ShoppingTomorrow-expertgroep “Opportunities of e-Accessibility”. Het consortium dat verantwoordelijk is voor deze site bestaat uit Thuiswinkel.org, Stichting Accessibility, VNO-NCW & MKB Nederland. 

Lagere kosten

SNS Bank heeft enige tijd geleden de toegankelijkheid van hun website verbeterd. Als direct resultaat van deze verbetering is het aantal gesprekken in hun callcenters met meer van 15% verminderd. Voordat de website toegankelijker was ontvingen ze gemiddeld 20 duizend gesprekken per week. SNS schat zelf dat ze per jaar ruim € 1,7 miljoen besparen. Je kunt meer over dit voorbeeld lezen in “ The Implementation of Web Accessibility Standards by Dutch municipalities” van Eric Velleman.

Positief imago en MVO

Het is een mensenrecht om niet te worden gediscrimineerd bij de toegang tot producten en diensten. Daarmee hebben bedrijven de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk alle mensen mee te nemen in hun dienstverlening en productie. Digitale toegankelijkheid is dus een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Naast het verlagen van de impact op de omgeving, het verminderen van de CO2­ uitstoot en duurzaam verpakken, mag het aanbieden van toegankelijke diensten en producten daarom eigenlijk niet meer ontbreken in een goed mvo­ beleid. Digitale toegankelijkheid verbetert sociale gelijkheid en integratie van vele groepen mensen. Dit heeft een positief effect op de tevredenheid van klanten, je eigen medewerkers en de uitstraling naar de maatschappij.