Direct naar content

Fact & Figures

Men onderschat nogal eens hoeveel Nederlanders een tijdelijke of permanente beperking hebben. Daarnaast zijn veel mensen zich er niet van bewust hoeveel websites in Nederland er slecht toegankelijk zijn voor deze groep. Op deze pagina hebben we enkele belangrijke feiten omtrent digitale toegankelijkheid op een rij gezet.

20% van de bevolking heeft baat bij toegankelijke websites

Aantal bezoekers die baat hebben bij een toegankelijke website in 2018

Statistieken van de Europese Commissie en de Verenigde Naties laten zien dat ongeveer 20% van de wereldbevolking een tijdelijke of permanente beperking heeft. Deze mensen kunnen moeite hebben met het internet gebruiken. In 2018 waren dat dan 3,4 miljoen Nederlanders, 148 miljoen Europeanen en 1,5 miljard wereldburgers.

71% van de gebruikers met een beperking klikt weg van een website die niet goed toegankelijk is

In het Verenigd Koninkrijk is onderzoek gedaan naar de gevolgen van slecht toegankelijke websites. Het British Click-Away Pound  Survey laat zien dat 71% van de gebruikers met een beperking een niet goed toegankelijke website verlaat. Het rapport laat ook zien dat deze groep een koopkracht van 12 miljard Pond per jaar heeft. Dat is ongeveer 10% van de totale jaarlijkse online uitgaven.

Ongeveer 800 duizend Nederlanders kunnen geen gebruik maken van muis en/of beeldschermen

Nederland telt ongeveer 80 duizend blinden, 240 duizend slechtzienden en 470 duizend mensen met een relevante ernstige fysieke beperking

Nederlandse webwinkeliers laten bij circa € 1 miljard omzet liggen

In een recent verschenen artikel in het Financieele Dagblad beredeneren deelnemers van de Nationale DenkTank dat Nederlandse webwinkels naar schatting € 994 mln aan omzet laten liggen doordat deze doelgroep hun aankopen afbreekt. Cijfers die hieraan ten grondslag liggen zijn:

  • Ruim 800.000 Nederlanders zijn niet in staat een scherm of muis te gebruiken
  • De gemiddelde Nederlander besteedde in 2018 ruim €1750 aan online aankopen
  • 71% van de gebruikers met een beperking klinkt weg van een website die niet goed toegankelijk is

Aan bijna de helft van de toegankelijkheidscriteria wordt niet voldaan

In 2016 heeft Stichting Accessibility Nederlandse websites in zestien branches onderzocht op digitale toegankelijkheid. Destijds bleek dat de Nederlandse websites slecht toegankelijk zijn. Het College voor de Rechten van de Mens vroeg Stichting Accessibility om in 2018 opnieuw onderzoek te doen naar een selectie van deze websites, in het bijzonder zijn sites van webwinkels, energiebedrijven en reisorganisaties onderzocht.

Er is door experts digitale toegankelijkheid en ervaringsdeskundigen onderzoek gedaan naar twintig websites. Aanvullend zijn 1833 websites deels automatisch op toegankelijkheid gecontroleerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat commerciële sites nog veel toegankelijkheidsproblemen kennen. In 2018 is er geen verbetering zichtbaar ten opzichte van 2016. Gemiddeld zijn 29 van de 38 onderzochte criteria aanwezig en meetbaar, hiervan voldoen er gemiddeld dertien niet en zestien wel. Dit betekent dat er gemiddeld dertien soorten drempels zijn waar gebruikers tegenaan kunnen lopen als zij een site bezoeken. 

60% van de e-commerce professionals vind de website van zijn/haar organisatie ongeschikt voor mensen met een beperking

Voor het onderzoek van Stichting Accessibility is een enquête verspreid onder e-commerce professionals die als expert zijn aangesloten zijn bij het ShoppingTomorrow platform. Hiervan hebben er 112 deelgenomen aan de enquête. 47 geeft haar de website van zijn/haar organisatie niet echt geschikt te vinden voor mensen met een beperking, 19 geven aan dat de website absoluut ongeschikt is.