Direct naar content

Digitale toegankelijkheid

We regelen steeds meer zaken digitaal. Zo doen we online aankopen, regelen onze bankzaken, vragen toeslagen aan en nog veel meer. Dat is alleen niet voor iedereen even makkelijk. Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een functiebeperking die het gebruiken van het internet lastig maakt.

Digitale toegankelijkheid betekent: het internet toegankelijk maken voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een functiebeperking. Toegang tot het internet is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het gaat (zeker in Nederland) niet om toegang tot het internet, maar om bruikbaarheid van de aangeboden diensten en informatie door mensen met een beperking. Denk aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden, slechtzienden maar ook bijvoorbeeld doven en slechthorenden en mensen met beperkte handfunctie of bijvoorbeeld beperkte leesvaardigheid.

Omdat internet grotendeels visueel van aard is, hebben met name blinden en slechtzienden relatief vaak problemen met de toegankelijkheid van internet. En door de toename van multimedia (denk aan YouTube-filmpjes) wordt ook (het ontbreken van) geluid steeds belangrijker, met name voor doven en slechthorenden.

Iedereen profiteert van toegankelijke websites, niet alleen mensen met een beperking!

Digitale toegankelijkheid richt zich op het toegankelijker maken van websites voor een zo groot mogelijk publiek. Deze websites zijn dus ook goed te gebruiken door mensen met én zonder een beperking.

Voor een goed toegankelijke website kan je bijvoorbeeld zorgen:

  • voor goed kleurcontrast bij teksten;
  • dat de broncode aan internationale richtlijnen (WCAG) voldoet, zodat ook schermlezers de inhoud goed begrijpen;
  • dat afbeeldingen en links een duidelijke beschrijving hebben;
  • dat je teksten eenvoudig leesbaar zijn. Denk hierbij aan woordgebruik en lengte van zinnen.

Door voldoende kleurcontrast tussen tekst en achtergrondkleur kan je teksten ook bij fel zonlicht goed lezen, daar profiteert iedereen van.